Rapport: Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande

"Tillgång till utbildning i hela landet har varit en röd tråd i dialogerna."

Rapport LL

En ny rapport har publicetrats inom ett projekt som ingår i en samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet.

Rapporten Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande – Behovsinventering och analys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har som fokus att identifiera vad myndigheterna kan göra för att stödja lärcentras utveckling för att tillgodose kompetensförsörjning och livslångt lärande i hela landet.

Se också:

Ökad tillgång till högre utbildning och forskning i norra Kalmar län — en arbetsmodell för projektet Campus i Småland 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

2022-02-08