En eftermiddag om vux-matte

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande bjuder in till ett webbinarium den 17 februari.

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, välkomnar till ett webbinarium torsdag 17 februari 2022 kl. 14:00 – 16:45 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bland annat kommer man att belysa orienteringskurser, kartläggning och deltagarinflytande som redskap för att skapa motivation till studier, samt frågeställningar som är särskilt viktiga i den grundläggande utbildningen.

Webbinariet riktar sig till deltagare som på olika sätt är engagerade i vuxenutbildningens matematikkurser som lärare, skolledare och studie/yrkesvägledare.

Program

Inledning

Christer Näslund och Hans Melén inleder med ett samtal om styrdokumentens texter kring orienteringskurser, motivation och elevernas rätt till delaktighet. De kommer att beröra matematikens roll i samhällets kompetensförsörjning men också de förändrade krav på matematikkunskaper som ett alltmer digitaliserat arbets- och vardagsliv ställer.

Inledningen inkluderar också en översiktspresentation av några kommande aktiviteter inom bland annat ViS.

Orienteringskurser och kartläggning

Elisabet Bellander från Komvux i Lund presenterar hur de arbetar med kartläggning och orienteringskurser på grundläggande- och gymnasial nivå.

Kompetens Norges modell

Tanja Aas som arbetar vid Direktoratet för högre utbildning i Norge och har under de senaste åren utvecklat olika e-lärande verktyg inom grundläggande matematikfärdigheter vilket hon kommer att presentera.

Plats: Zoom

Anmälan till linda.jarlskog@lund.se, senast 15 februari.


Se också:

Tema: Att lära in i vuxenlivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Kvalitetsarbete i vuxenutbildning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 


2022-02-09