Offentliga föreläsningar

Föreläsning om SAOB

Tidens gång i ordens och ordbokens historia – Bo-A. Went och Eva Nordgren, huvudredaktör resp. biträdande redaktör för Svenska akademins ordbok, berättar om sitt arbete.

Under flera torsdagar erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet, ingen föranmälan krävs och det är alltid fri entré oavsett om du deltar på plats eller på nätet.

Torsdagen den 24 mars presenteras den stora historiska Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (SAOB). Det kommer att handla om ordbokens långa tillkomsthistoria, både om förhistorien innan verket började ges ut och om hur arbetet sedan dess har sett ut och förändrats genom åren. Det handlar också om ordbokens innehåll, alltså den det svenska ordförrådets historia under 500 år som ordboken beskriver. Dessutom något om de framtida uppdateringsplanerna.

 

Se också:

Encells bibliotek med inspelade föreläsningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

2022-03-17