Poddar, seminarium och årsmöte om vux

Senaste nyhetsbrevet från Vuxenutbildning i Samverkan.

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS är vuxenutbildningen i Sveriges branschorganisation. Det är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. Kommunala och privata utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland ViS medlemmar.

Missa inte deras senaste nyhetsbrev, bland annat med tips om vuxenutbildningspodden och en digital halvdag med intressanta talare.

2022-03-18