Den högre utbildningens roll i det livslånga lärandet

Seminarium fredag 25 mars.

Hur ser universitetens och högskolornas arbete ut med det livslånga lärandet? Är utbildningsutbudet anpassat till yrkesverksamma individers situation och till arbetsmarknadens behov? Vad innebär regeringens aviserade omställningsstudiestödspaket för lärosätenas del?

Seminarium fredag 25 mars 11.30-13.00. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjlighet att delta på plats i Stockholm, eller digitalt. Anmälan krävs.

Arrangör: SNS.

 

Medverkande:

Anna Ekström, utbildningsminister, Utbildningsdepartementet
Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet
Lena Eliasson, personaldirektör, Saab Group
Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor, Chalmers (digital medverkan)
Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer (digital medverkan)

2022-03-21