Lärande när generationer möts

Inom forskningsområdet generationsöverskridande lärande är fokus på det som genereras när personer i olika åldrar möts. Vi bär på individuella erfarenheter och kunskaper i varje livsskede, men mycket kan också kopplas till den omvärld vi växer upp i och präglas av. När dessa olikheter bryts mot varandra, skapar de förutsättningar för lärande.

Prenumerera på Encells månadsbrev


Vårt månadsbrev i mars ägnas åt lärande mellan generationer. Ett ämne som kanske är mer aktuellt än någonsin då de filterbubblor som det pratas om i samhället även kan innebära att unga och äldre, som får sin information från olika kanaler, glider ifrån varandra mer. I månadsbrevet kan du ta del av olika initiativ för att överbrygga det gapet. Hör gärna av dig om du själv har goda exempel på lärande mellan generationer!

2022-03-24