Webbseminarier, föreläsningar och samtalsunderlag kring språk- och yrkesintegrerande arbetssätt

Resurser inom sva och sfi på kombinerade yrkesutbildningar, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Skolverket har ett regeringsuppdrag att informera och ge stöd till kommuner för kombinationsutbildningar mellan kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk inom komvux och regionalt yrkesvux.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC, arbetar verksamhetsnära i olika projekt och har utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning inom olika typer av kombinerade yrkesutbildningar.

På uppdrag av Skolverket skapar NC material till stöd för kommuner som erbjuder kombinationsutbildningar. Materialet kan anävndas som underlag för samtal och diskussioner kring en verksamhets förutsättningar och behov.

Webbseminarier, föreläsningar och samtalsunderlag kring språk- och yrkesintegrerande arbetssätt - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Se också:

Månadsbrev: Platsen och lärandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: Att vara i olika kulturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-04-06