En inkluderande folkhögskola
– bildning bortom normerna

Martin Hugo och Joel Hedegaard

Martin Hugo och Joel Hedegaard

Offentlig föreläsning 14 april.

Joel Hedegaard och Martin Hugo, universitetslektor respektive docent i pedagogik, håller en offentlig föreläsning torsdagen den 14 april kl. 18.30. Föreläsningen går att följa på plats på Högskolan för lärande och kommunikation, eller online via spelaren nedan.

Joel Hedegaard och Martin Hugo berättar om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och för medmänniskor med psykisk ohälsa.

2022-04-07