Group work

Specialpedagogik för komvux

Kompetensutvecking från Skolverket och SPSM.

Material för Specialpedagogik för komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns publicerat och samlat i moduler på Skolverkets webbplats Lärportalen. Inom varje modul finns texter, filmer och ljudfiler.

Det ingår också att planera och pröva aktiviteter kopplade till undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur man kan gå vidare.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Skolverket ansvarar för uppdraget tillsammans.

 

Se också:

Moderskeppet och Encell i samarbete – onlinekurs om livslångt lärande i arbetslivet

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB.

2022-04-08