Avhopp från allmän kurs och komvux

Statistik från Skolinspektionen och SCB.

Var femte kursdeltagare hoppar av en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå på komvux varje år, enligt en undersökning av Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I denna granskning har vi sett flera exempel på ett gott arbete där huvudmän och rektorer arbetar väl med insatser och förebyggande arbete som kan främja fullföljande av studier. Samtidigt behöver kvaliteten på arbetet med att motverka studieavbrott förbättras hos en majoritet av de granskade huvudmännen, skriver Skolinspektionen.

Nu har RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) låtit SCB undersöka andelen studieavbrott på allmän kurs inom folkhöskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Undersökningen visar att andelen avbrott som registreras efter den 15:e studiedagen är drygt 10 procent.

Det finns alltså inte fog för att ifrågasätta allmän kurs på folkhögskola. Dels är kursen framgångsrik, dels är behovet av allmän kurs stort mot bakgrund av att många befinner sig långt från arbetsmarknaden, skriver RIO.


Se också:

Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan:

2022-04-20