Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle

Digital rapportlansering med Ideell arena.

Forskningsprojektet Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv bjuder in till lansering av rapporten ”Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle”.

Tisdag 31 maj, kl. 8:30-10:30.

Välkommen på rapportlansering: Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle - Ideell Arena


Se också:

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan:

2022-05-10