Seminarium: Betydelsen av SFI för social inkludering

Linköpings universitet bjuder in till digitalt seminarium. Anmälan krävs.

Pusselbit formad som Ukraina. Foto: Sara Bref

Betydelsen av SFI för social inkludering

Föreläsare: Helena Colliander, universitetslektor på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och Sofia Nordmark, universitetslektor på avdelningen för socialt arbete, båda Linköpings universitet, LiU. Deltar gör även Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, båda på LiU.

Tid: Onsdag den 1 juni kl. 13.00 - 14.30

Plats: Digitalt via Zoom

Om seminariet: Behovet av kunskap om faktorer som kan underlätta nyanländas och andra migranters inkludering i samhället har ökat i takt med att andelen i befolkningen som är födda utanför Sverige ökat. Under seminariet presenteras en studie som undersökt betydelsen av svenska för invandrare (SFI) för integration. Studien pekar på den mångfacetterade roll som SFI spelar för att eleverna ska ges språkliga verktyg för ett aktivt deltagande i samhället.

Anmälan krävs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

En inkluderande folkhögskola – bildning bortom normerna

Tillsammans skapar de framtidstro

Livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet:

2022-05-11