Konferens om regeringens syn på livslångt lärande

Under två konferensdagar lyfts arbetet med regeringens strategiska samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistår de fyra samverkansprogrammen till att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Den 16 maj hölls konferensen Arena – Livslångt lärande, där deltagarna fick ta del av det arbete samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande gjort under åren. Sändningen går att se i efterhand. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 7 juni sänds regeringens konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Det går att delta digitalt och lyssna på samtal om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av inkluderande arbetsformer och dess potential att bidra till att möta komplexa samhällsutmaningar, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar, samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess. Konferensen kommer att sändas live på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10.00

Inledning - Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Välkomsttal - Statsminister Magdalena Andersson

Fokus: Kompetensförsörjning och livslångt lärande - Samtal mellan ledamöter och utbildningsminister Anna Ekström

Fokus: Näringslivets klimatomställning - Samtal mellan ledamöter och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

10.45 Paus

Fokus: Näringslivets digitala strukturomvandling - Samtal mellan ledamöter och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Fokus: Hälsa och life science - Samtal mellan ledamöter och socialminister Lena Hallengren

Paneldiskussion om samverkansprogrammen som innovationsprocess

12.00

Avslutning - Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

 


2022-05-20