Stidpendium för forskning på folkhögskola

Lärarförbundet uppmuntrar folkhögskollärare till praktiknära projekt.

Belopp att söka: Upp till 100 000kr

Stipendiets syfte

Stipendiet kan sökas för något av följande:

  • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor.
  • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart.

Stipendieansökan

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Lärarförbundet.

Ansök senast 1 oktober.

Lärarförbundets​ stipendium för forskningsinsats för folkhögskollärare 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se också:

En inkluderande folkhögskola - bildning bortom normerna

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB.

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB.

2022-05-23