Collage forskarskolor vux och fhsk

Ett månadsbrev - två forskarskolor

Nu har vi tittat lite närmare på forskarskolan för folkhögskolans lärare och forskarskolan i vuxnas lärande.

21 forskarstuderande, 4 lärosäten, 2 forskarskolor och en hel massa personer som väntar på resultaten!

2022-05-24