14:30: Ekström presenterar utredningen om folkbildningen

Pressträff med detaljer om den nya utredningen och vem som ska hålla i den går att följa digitalt.

Utbildningsminister Anna Ekström annonserade i maj att det tillsätts en ny folkbildningsutredning. Utredaren ska genomlysa folkbildningspolitiken, som syften, styrning och kvalitetsindikatorer.

– Utredningen kan bidra till att förtydliga och förstärka folkbildningens roll i samhället och det är positivt att regeringen tar initiativet. Förhoppningsvis kan det också leda till en fortsatt bred politisk förankring för stödet till folkbildningen och visa att en fungerande folkbildning är viktig för ett demokratiskt och fritt samhälle, säger Maria Graner på Folkbildningsrådet.

Pressträffen börjar kl 14:30.

2022-06-09