Uppsatstävling om livslångt lärande

Två bidrag vinner 10 000 kronor var. Deadline 30 juni.

Vår årligen återkommande uppsatstävling är ett sätt att uppmärksamma fältet livslångt lärande och uppmuntra studenter som väljer att fokusera på det i sina uppsatsprojekt. Genom åren har de vinnande uppsatserna behandlat ämnen från fältets alla "hörn", som till exempel vägledning, samverkan, kompetensutveckling i företag, digitalisering i folkhögskolan och andraspråksinlärning.

Nu samlar vi återigen in uppsatser, de ska vara skrivna det här läsåret och skickas in senast den 30 juni. Tipsa gärna lärare och studenter på svenska högskolor och universitet!

Mer information.

2022-06-10