En yngre person hjälper en äldre person med en dator.

Den digitala ålderstrappan

I allt snabbare takt skiftar olika samhällsområden från det analoga till det digitala. Övergripande statistik kan leda till uppfattningen att övergången sker friktionsfritt, även för äldre personer. Forskningen ger en annan bild.

– Med sämre ekonomiska förutsättningar och utan tillgång till ett socialt nätverk, blir det mycket svårt att både börja använda digital teknik och att fortsätta använda den, säger Ulli Samuelsson i en intervju om forskning kring äldres användning av digital teknik.


Se också:

Föreläsning med Ulli Samualsson: Digitalt utanförskap - en generationsfråga?

2022-06-14