Månadsbrev: Äldres lärande

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Här ger vi exempel på hur.

2022-06-20