Yukiko Sawano – professor vid universitet i Tokyo – gästforskare hos Encell

Yukiko Sawano är professor vid University of the Sacred Heart i Tokyo. Under några månader har vi förmånen att ha henne som gästforskare hos oss i Jönköping, något som vi är mycket glada för.
– Det här är ett centrum för livslångt lärande, så som en forskare inom livslångt lärande tänkte jag att jag borde komma hit, säger hon.

Yukikio Sawano på campus i Jönköping

Yukiko Sawanos forskningsintresse rör komparativ utbildning och policy kring livslångt lärande, med särskilt fokus på Ryssland och forna Sovjetländer, Norden samt EU.

Yukiko har varit i Sverige flera gånger sedan 90-talet, bland annat hos os på Encell, och har till exempel haft nära kontakt med Kenneth Abrahamsson, Kjell Rubensson och Ann-Kristin Boström. Bland de senare böcker som hon har medverkat till kan nämnas The Forefront of Nordic Education: Childcare and Learning for Democratic Society (2021), Educational Reform in Contemporary Russia (2021) och Education for All: Swedish National Strategy to “Nurture People” (2019).

Japan ligger i botten av OECD-länderna när det kommer till hur stor andel av BNP som satsas på utbildning, och det är stor skillnad jämfört med Sverige i hur öppet utbildningssystemet är för vuxna. Exempelvis är endast två procent av studenterna på japanska universitet över 25 år, jämfört med 32 procent i Sverige.

I dagsläget diskuteras de demografiska utmaningarna i det japanska samhället, där man förutom en stadigt minskande befolkning väntar sig att hälften av befolkningen födda 2007 kommer att nå 107 års ålder. Andelen av befolkningen som är över 65 år väntas gå mot 35 procent. En annan utmaning är att prognosen säger att det inom några år kommer att finnas sju miljoner människor med demens i landet.

Man pratar mycket om recurrent education och hur fler äldre kan stanna kvar i arbetslivet. I visionen för ”100 Year Life” kommer livet inte längre bestå av tre steg; utbildning – arbete – pension, utan av återkommande perioder med utbildning och arbete varvat. En ”Human Resource Development Revolution” ska göra samhället mer smart, ett ”Society 5.0”, som kommer efter den fjärde industriella revolutionen i Japan.

Klyftan mellan äldre som är aktiva och engagerade i ett lärande och de som inte är det är stor. Att aktivera en större andel av äldre delen av befolkning är något som diskuteras, att göra det möjligt för dem att arbeta eller delta i lärande på olika sätt.

– Många skulle vilja arbeta på något sätt, även om de har tillräcklig pension, för att kunna bidra till samhället. Många är friska upp till 90 år, säger Yukiko Sawano.

Hon tar sin egen 89-åriga mamma som exempel, som arbetar heltid som föreståndare för en typ av dagverksamhet för små barn.

Självklart har den nordiska folkbildningen gjort intryck genom det utbyte som har funnits mellan länderna. Redan i slutet av 1800-talet tog man med sig idéer från folkbildningen till Japan. I mitten av förra seklet startades så kallade Kominkan, center där vuxna skulle tränas i demokrati, samtala och lära sig. Kominkan finns kvar än idag, om än i en uppdaterad version. Ett relativt nytt fenomen är att sociala entreprenörer startar vad som närmast kan liknas vid studiecirklar, men till en avgift.

Vid sitt besök i Sverige den här gången har Yukiko Sawano bland annat besökt Yrkeshögskolan i Jönköping och June folkhögskola. Hon är också intresserad av att lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med olika typer av lärcenter.

På frågan om vad som sticker ut mest i det svenska utbildningslandskapet jämfört med det i Japan blir svaret att vi inte har avgifter för att studera. Det gör möjligheten till återkommande utbildning och ett livslångt lärande mer jämlik, menar Yukiko Sawano. I Japan säger 70 procent av dem som arbetar att kostnaden är ett hinder för återkommande utbildning.

– Jag tycker att det är något ni ska vara stolta över. De som verkligen behöver det kan få en andra chans genom utbildning.

 

Sara Bref

2022-06-22