DigiNorden, konferens 20-21 september 2022

Konferens om digital kompetens och livslångt lärande för hållbar omställning i Norden

20-21 september, anmäl i dag.

Det norska Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerar, i samarbete med Kunnskapsdepartementet, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och EPALE Norge, konferensen Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden, DigiNorden. Konferensen hålls 20-21 september. Man kan delta fysiskt i Tromsö, eller digitalt. Konferensen är en del av Norges aktiviteter under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2022.

Anmäl senast 15 augusti!


Se också:

Hur motverkar vi digital exkludering? - ny nordisk rapport och webbinarium

Digitalt utanförskap - en generationsfråga? Föreläsning i två delar med Ulli Samuelsson, forskare vid Jönköping University:

2022-08-15