Vad är demokrati och vem är det som får styra?

Hur vinner man ett val? Det är en fråga som Anders Dybelius har tittat närmare på genom en historisk exposé över svenska riksdagsval sedan 1866 tills idag. Vad kan vi lära oss av historien?

"I Regeringsformens första paragraf står det att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Ordet demokrati är något som vi gärna använder vid argumentation när vi vill framföra ett politiskt korrekt budskap. Men vad är demokrati? Är det en för alltid fastslagen term med oförändrad innebörd? Knappast! Begreppet demokrati är i ständig förändring och kommer så alltid att vara. Demokrati betyder folkstyre och det är därmed berättigat att fråga vad är det för ”folk” som styr? Om vi utgår från ordet styra krävs det rösträtt för att få styra, något som har förändrats enormt de senaste dryga hundra åren."

Läs Anders Dybelius text på forskarbloggen Vertikals.

 

Se också:

2022-08-18