Äldres lärande - hur, vem, och varför?

Få en inblick i aktuell svensk forskning om äldres lärande genom forskarnas korta filmade genomgångar.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är skriven av forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län, med Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski som redaktörer.

Antologin samlar aktuell svensk forskning om äldres lärande och förmedlar kunskaper från kvalitativa intervjustudier, existentiella levnadsberättelser och internationella forskningsutblickar. Boken ges ut av Natur & Kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en rad korta filmklipp presenterar några av forskarna sina kapitel och den forskning som ligger bakom dem. Här kan du se vilka kapitel som finns i boken, de länkade kapitlen har ett tillhörande filmklipp. Redaktörerna har också spelat in ett samtal om boken och arbetet med den Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vill du se hela spellistan hittar du den på Encells Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Äldres lärande – utblickar och insikter

2022-08-24