Folkbildningens forskningsdag: Bildningsberedskap i kristider

Från folkbildningens forskningsdag 2015, fr.v. Eva Önnesjö, Gösta Vestlund och Bernt Gustavsson.

Från folkbildningens forskningsdag 2015, fr.v. Eva Önnesjö, Gösta Vestlund och Bernt Gustavsson.

Tisdagen 27 september kl 09-15, online.

Föreningen för folkbildningsforskning bjuder in till Folkbildningens forskningsdag tisdagen 27 september kl 09-15. I år tar man sig an frågan om bildning i tider av kris. Programmet följs digitalt, anmälan krävs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Se också:

Lista över höstens konferenser

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Forskarföreläsning - En inkluderande folkhögskola - bildning bortom normerna:

2022-08-26