Bildning och demokrati

Livslångt lärande och demokrati har alltid varit tätt sammanbundna. Människor behöver kompetens för att kunna agera i ett demokratiskt system.

Läs vårt månadsbrev om demokrati och bildning. Vill du ha månadsbrevet direkt i din inkorg nästa gång? Anmäl här, vi använder inte din e-post till något annat än just våra månadsbrev:

2022-08-30