Martin Hugo, Joel Hedegaard och Cecilia Bjursell, porträttbild utomhus.

Martin Hugo, Joel Hedegaard och Cecilia Bjursell

Folkhögskolan som stödjande miljö för deltagare med högfungerande autism

Forskningsutblick från SPSM om Encellforskning.


Unga vuxna med högfungerande autism (3 min):

2022-09-09