Rapport: Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande

LO har beslutat att genomföra projektet 'Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken', som ett led i att arbetet med trygga jobb och ökad jämlikhet.

LO-rapport

Rapport: Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förord:

Sverige har sedan 1990-talet haft hög arbetslöshet. I och med covid19-pandemin har långtidsarbetslösheten ökat samtidigt som behovet av en klimatsmart, grön omställning blir allt mer akut.

Vi på LO är övertygade om att det går att göra mer för att sänka arbetslösheten och samtidigt rusta arbetslösa och löntagare för att bättre kunna möta strukturomvandlingen. Kampen för full sysselsättning och en progressiv samhällsutveckling måste handla om att arbetslösa inte bara ska få ett jobb, utan rätt jobb. Därför ska inte ekonomisk trygghet för arbetslösa och anställningsförhållanden på det nya jobbet glömmas bort.

För att lyckas med detta gäller det att ta till sig av den forskning och de goda exempel som finns och knyta samman arbetsmarknadspolitikens olika delar till en helhet. Det är bakgrunden till att LOs styrelse nu beslutat att genomföra projektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken. Projektet är ett led i att lyfta två av de områden som LO-kongressen 2020 beslutade skulle sättas i fokus: trygga jobb och ökad jämlikhet. Vi ska genom ett antal kortrapporter visa hur olika delar av arbetsmarknadspolitiken fungerar, hitta goda exempel och visa vad som kan göras bättre.

Kortrapporterna kommer att mynna ut i ett arbetsmarknadspolitiskt program där konkreta förslag för att förbättra Sveriges arbetsmarknadspolitik läggs fram samtidigt som vi förklarar hur arbetsmarknadspolitikens olika delar är beroende av varandra för att fungera på bästa sätt.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande

 

 

Se också:

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

Livslångt lärande för alla och överallt:

2022-09-19