Nytt inom validering i komvux

Från 1 januari 2023 gäller nya regler för validering inom komvux. Skolverket sammanfattar ändringarna.

Skolverket

Från 1 januari nästa år träder nya regler för inledande kartläggning och validering inom komvux i kraft. Tanken är att validering bättre ska matcha behoven både på arbetsmarknaden och hos enskilda individer.

De nya reglerna innebär bland annat att huvudmannen får en uttrycklig skyldighet att se till att elever inom komvux erbjuds validering, inom alla de kurser som hemkommunen bekostar. Den som vill få sitt kunnande kartlagt inför en utbildning i komvux ska också erbjudas en så kallad inledande kartläggning. Mer information om de nya reglerna finns på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Forskarintervju: Vad menas med kvalitet i komvux?

2022-09-20