Kritik i Riksrevisionens rapport

I dag publicerades Riksrevisionens granskningsrapport om kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden. Man pekar på flera brister.

Någon skriver i ett block.

Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att ge svar på om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv. Riksrevisionen har fokuserat på Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning, studieförbundens interna kontroller av statsbidragen samt regeringens styrning och uppföljning av Folkbildningsrådets verksamhet.

Nu är rapporten Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. klar. Enligt Riksrevisionen finns flera förbättringsområden.

– Kontrollen av hur statsbidraget hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas väsentligt, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Rekommendationer i korthet:

Regeringen rekommenderas bland annat att se till att Folkbildningsrådet återrapporterar resultatet av genomförda riskanalyser, avvikelsehantering, kontroller och uppföljning, samt studieförbundens ekonomi.

Folkbildningsrådet rekommenderas bland annat följande:

  • Tydliggör villkoren så att studieförbundens utbetalning av statsbidraget baseras på tillräckliga underlag.
  • Se till att studieförbundens överenskommelser om kostnadsersättningar dokumenteras så att objektivitet och insyn kan säkerställas.
  • Slå ihop studieförbundens efterkontroller med Folkbildningsrådets uppföljning till en samlad efterkontroll. Rådet bör ansvara för genomförandet.
  • Säkerställ att rapporteringen till regeringen är fullständig och korrekt.

– Vi tar kritiken från Riksrevisionen på största allvar. Vi delar Riksrevisionens syn på att kontroll och uppföljning av statsbidraget behöver stärkas efter de problem som lyfts i rapporten, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare, i en kommentar.


Se också:

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa Pdf, 1.2 MB.

Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan:


Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet:

2022-09-27