Rapport: Varför så dålig hum om humaniora?

Många saknar uppfattning om forskning inom humaniora, visar en rapport från Vetenskap & Allmänhet.

Böckerna på plan 1 är tillbaka på sina ordinarie hyllor. 

I Vetenskap & Allmänhets (VA) återkommande undersökningar om allmänhetens förtroende för forskning hamnar humaniora ofta lägst när det kommer till hur många som har stort förtroende för forskningen. Siffrorna beror främst på att det är en hög andel som kryssar i alternativet "ingen uppfattning" om humanioraforskningen.

Att så många saknar uppfattning fick oss att misstänka att det handlar om ett kommunikationsproblem, snarare än ett förtroendeproblem, för humanistisk forskning, säger Gustav Bohlin, utredare på VA.

Nu har VA publicerat en rapport baserad på fördjupade studier av hur det kommer sig att människor inte har någon koll på humaniora, trots att forskare inom humaniora kommunicerar om sin forskning lika mycket som forskare inom andra områden gör.

Varför så dålig hum om humaniora? - Vetenskap & Allmänhet (v-a.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på resultat från rapporten är:

 • Två tredjedelar av dem som svarar ”ingen
  uppfattning” om sitt förtroende för humanistisk
  forskning motiverar detta med att de är osäkra
  på vad humaniora betyder. En av fyra vet vad
  humaniora är, men är osäkra på vad forskning inom
  humaniora innebär.
 • Om ”historia” läggs till som exempel på forskning
  i humaniora minskar gruppen som svarar ingen
  uppfattning något, samtidigt som fler uppger ett
  stort förtroende.
 • Det verkar finnas en diskrepans mellan vad
  människor uppfattar att de baserar sitt
  förtroende på, och vad de faktiskt baserar det
  på. Beskrivningar av humanistisk forskning
  som innehåller omnämnande av framtida eller
  omedelbar nytta för samhället tycks inte stärka
  förtroendet för forskningen. Det verkar till och med
  finnas en risk för att förtroendet minskar till följd
  av att nytta omnämns.
 • Människors generella förtroende för forskning,
  och deras personliga intresse för ett specifikt
  forskningsprojekt, har stor betydelse för deras
  förtroende för beskrivningar av humanistisk
  forskning.
2022-10-13