Campus Jököping University från ovan.

Workshop och skrivartävling om framtidens lärande

Arrangemang av Jönköping University, Stockholms universitet, VIA University College, Aarhus, och Jönköpings litteraturhus.

11 november 9.00-16.00 finns det möjlighet att delta i en workshop i kollaborativt skrivande på Jönköping University. Temat är Framtidens lärande och nominerade texter kommer bli publicerade i en utgåva från Jönköping University publikationsserie. En vinnare utses och får litteraturpriset Framtidens lärande. Prissumma är 2 000:-

Ni har fram till 1 december att skriva färdigt era texter innan de går till jury. Ni som nominerats har möjlighet att finslipa texten innan den går till tryck och deadline för detta är 31 januari 2023.

Jury: Oscar Källner, författare Åsa Storck, författare och bibliotekarie Amale Hanna-Dawod, författare och grundskolelärare

Litteraturpriset Framtidens lärande är ett samarbete mellan Jönköpings litteraturhus och Jönköping University.

Workshop: Föreställningar om framtidens lärande

2 workshop-dagar, 10-11 november 2022, Jönköping University

INBJUDAN

Projektet Exploring Ethics and Value in Educational Data-Driven Practices bjuder härmed in representanter för olika sektorer inom lärande och utbildning till två utvecklingsdagar.
Vi som leder projektet:
Teresa Cerratto-Pargman, Stockholms universitet
Ylva Lindberg, Jönköping University
Anders Buch, VIA University College, Aarhus

VARFÖR?

Digitala transformationer i samhället förändrar också professioner med anknytning till utbildning och lärande. Vi vill erbjuda möjligheter för att formulera framtidens utbildning tillsammans över professionsgränser. Vi vill samla olika aktörer i anknytning till utbildning för att diskutera och skapa berättelser om hur framtidens digitala och data-drivna praktiker kan komma att se ut. Vi menar att detta är viktigt för att utveckla ett förhållningssätt till en mycket snabb digital utveckling och vara med och påverka framtidens lärande.

VEM?

Vi välkomnar:
- aktörer inom utbildningssektorn, såsom personal inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning,
- aktörer inom kultursektorn, såsom representanter för bibliotek, muséer, kulturskolor och teaterverksamhet.
- aktörer inom IT och EdTech-branschen.

NÄR och HUR?

Workshop-dagarna arrangeras den 10-11 november 2022 vid Jönköping University. Vi träffas hela dagar från kl. 9.00 till 17.00.
Dag 1 kommer att vara ett tillfälle att möta internationella forskare som intresserar sig för digital framtid och utbildning. Under denna dag kommer vi också dela in oss i arbetsgrupper och påbörja arbetet med att skapa narrativ om framtiden.
Dag 2 inleds av två experter inom gestaltning av framtiden för att sedan övergå till kollaborativt utforskande i skrivargrupper. Varje grupp får en mentor.
Dagarna kommer att gå parallellt med den nationella skrivarfestivalen där temat framtidens lärande står i fokus. I samverkan med skrivarfestivalen kommer en prissumma till bästa framtidsberättelse att delas ut. Vi planerar även en publicerad samlingsvolym i utbildningssyfte.

Eventet bygger på att vi tar del av samma underlag och att vi successivt skapare en gemensam förståelse bland deltagarna för kunskapsområdet och aktiviteterna.

MER INFORMATION

För mer information om projektet och deltagandet kontakta Ylva Lindberg, ylva.lindberg@ju.se

2022-11-01