Vetenskapsrådet logotyp.

Miljoner till folkhögskoleforskning

Ett antal projekt inom olika aspekter av vuxnas lärande och livslångt lärande har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Nu har VR beslutat vilka projekt inom utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap som beviljas medel 2022. Att notera är exempelvis att Erik Nylander, Linköpings universitet, har fått medel för två projekt riktade mot folkhögskolan. Folkhögskolan som samtidsspegel. Sociologiska perspektiv på folkhögskolans programutbud 1868-2018 fick drygt 4 miljoner kronor och Folkhögskolan som Seismograf. Sociologiska perspektiv på folkhögskolornas samtida programutbud 1952-2018 fick 12 miljoner kronor.

Beviljade medel inom utbildningsvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beviljade medel inom humaniora och samhällsvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022-11-08