Konferens om äldres lärande

Nätverk av Europeiska forskare samlades i Bragança, Portugal.

Den årliga konferensen i nätverket ELOA (Education and Learning of Older Adults), hade i år temat ”individuella, lokala och globala perspektiv”. De globala perspektiven kom in framför allt genom presentation av de utmaningar som finns i samhällen runt om i världen. Flera globala företeelser kan påverka både planering för och genomförande av äldres lärande, så som exempelvis en förändrad demografi med en åldrande befolkning, migration, främjande av mänskliga rättigheter, klimatförändringar och hållbar utveckling, konsekvenserna av pandemier, och framsteg inom hälsovetenskap.

Årets huvudtalare var Claudia Kulmus, Humboldt-Universität i Tyskland, och Antonio Fragoso, Universidade do Algarve, Portugal. Claudia Kulmus redogjorde för behovet av kompetens om vuxnas lärande i informella sammanhang. Hon har utvecklat en modell som adresserar graden av formalitet i lärandesatsningar och påpekade att deltagarnas lärande kunde främjas av pedagogisk kompetens hos de som håller i aktiviteterna. Antonio Fragoso fokuserade på ålderism och undrade varför åldersdiskriminering inte lyfts fram i samhället på samma sätt som diskriminering baserat på exempelvis kön eller etnicitet.

Satya Brink, som är affilierad forskare hos Encell, är en framstående internationell expert inom policyområdet och hon presenterade en granskning av vad Kanada som nation gör för att stödja äldres lärande. Hon ställde frågan: vilken rätt till livslångt lärande har jag som medborgare senare i livet – vad erbjuder samhället som stöder ens utveckling? Från Encell deltog även Cecilia Bjursell som presenterade några preliminära resultat i pilotstudien av lärande i jaktlaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som vanligt fick deltagarna på konferensen även en kulturell upplevelse genom ett besök både på museum och i nationalparken Montesinho.

I år var lokala perspektiv framträdande på olika sätt i konferensens innehåll. Lokala kontexter, behov och arbetssätt diskuterades. Det är dock intressant att notera att i det lokala finns övergripande gemensamma mönster som gör att kunskapen inte blir unik bara för att den är lokal. Det finns mycket som binder oss samman som människor. 

 

Se också:

Äldres lärande - utblickar och insikter

Fördjupning: Äldres lärande

2022-11-11