Motivation, finns det?

Finns motivation egentligen? Och borde vi skrota Maslows behovstrappa? Professor Helene Ahl går igenom teorier och modeller kring motivationsbegreppet, hur det har konstruerats och vad det INTE kan användas till. Hon ger även exempel på hur chefer, och mellanchefer, kan tänka kring motivation.

Ett samtal om motivation och vuxnas lärande med Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Helene har skrivit boken 'Motivation och vuxnas lärande - En kunskapsöversikt och problematisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.' , på uppdrag av dåvarande Myndigheten för skolutveckling. Nu går hon igenom området igen, utifrån var vi står idag, och slår hål på allmänt vedertagna sanningar om motivation. Intervjuar gör Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation vid Jönköpings tekniska högskola.

2022-11-23