Folkhögskollärarprogrammet 50 år!

Tillbakablickar, framåtblickar och kära återseenden vid firandet på campus i Linköping.

Folkhögskollärarprogrammet fyllde 50 år mitt under pandemin. Firandet fick, som så mycket annat, flyttas fram och gick av stapeln fredagen den 25 november på Linköpings universitet. Det blev en hel dag av samtal, tillbakablickar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Så väl tidigare programansvariga, alumner, nuvarande studenter och forskare närvarade vid dagen, och delade med sig av sina tankar. Skillnader och likheter i samhällsdebatten kring folkhögskola under de fem årtionden som programmet har funnits diskuterades, och vikten av nutida ambassadörer och forskningsanknytning lyftes. Nedan finns ett urval av biler från dagen.

Louise Malmström och Eva-Marie Harlin

Lena Skördeman berättar om tiden när F-linjen blev till.

Ann-Marie Laginder

Bernt Gustavsson

Britt-Marie Danestig

Erik Nylander

Henrik Nordvall

Felicia Hedström och Lisa Nissen

Irma Carlsson

Stellan Boozon

2022-11-28