Lärande för kompetensförsörjning

Nytt månadsbrev ute! Läs om intressanta projekt kring kompetensutveckling inom industrin, ny rapport om lärande i arbetslivet, vidareutbildning för förskolepersonal och en färsk avhandling om samtalsklimatet i arbetslag.

2022-11-29