Strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna i Finland

Den nationella strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna i Finland ska tydliggöra högskolornas roll. Målet är att förnya utbudet inom kontinuerligt lärande till en tydlig och lättillgänglig helhet som förnyas i rask takt, skriver Undervisnings- och kulturministeriet.

Personer sitter på rad som åhörare.

Med hjälp av lösningar för kontinuerligt lärande som bygger på forskning, utveckling och innovation skapar man förutsättningar för spetskompetens och utbildning på arbetsplatserna. På så sätt får man allt fler att engagera sig i lärandet, samtidigt som olika arbetsplatsprojekt stärker FoUI-verksamhetens genomslag.

I Finland publicerades den 9 december en ny nationell strategi för det som där kallas kontinuerligt lärande.

Strategin bygger på en uppsättning mål och åtgärder som ingår i vad man kallar 3+1-modellen:

  • En tydlig stig för utveckling och behörighet som expert
  • Öppenhet i högskoleutbildningen gör kontinuerligt lärande mer tillgängligt
  • FoUI-lösningar för att förnya lärande arbetsplatser
  • Den digitala tjänstemiljön blir en mötesplats

– I en föränderlig värld blir det allt viktigare att skapa smidiga vägar för människor att uppdatera sina kunskaper under karriärens gång. Den nya strategin ger utmärkta riktlinjer för att utveckla det kontinuerliga lärandet på ett övergripande sätt. Jag vill tacka beredningsgruppen för ett fint arbete, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen i ett pressmeddelande med titeln Hemland för världens mest kunniga och bildade folk som mål – Strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna grundar sig på högskolornas vilja att förnya sig själva och samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Se också:

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB, öppnas i nytt fönster.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Rapport: Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Den här rapporten är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?”

2022-12-16