Glödlampor, varav en lyser.

Folkbildare: Ansök till praktiknära forskning

Till dig som är yrkesverksam inom folkbildningen – på folkhögskola, studieförbund och bibliotek, ta chansen att forska i din egen praktik!

Föreningen för folkbildningsforskning drar nu igång sitt tredje år med Projekt Praktiknära forskning. Syftet är att organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att på så sätt generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med i en studie.

Förhoppningen är att projekten kan bidra till fortbildning och utveckling för respektive arbetsplats, men även hjälpa till att stärka folkbildningens vetenskapliga grund. Ansökan går ut den 25 februari och mer information finns hos Föreningen för folkbildningsforskning

Projektet från år två ska redovisas under våren, men resultaten från det första årets projekt har vi skrivit om sedan tidigare, se länkar nedan.

Studiecirklar, demokrati och mångfald

Folkhögskolan och NPF – fri eller uppstyrd?


Se också:

2023-01-10