Uppsatstävling om livslångt lärande

Uppsatstävling deadline 30 juni

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!

Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell inrättat en uppsatstävling där de två bästa uppsatserna belönas. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2022 samt vårterminen 2023.

För att delta i tävlingen ska du skicka din uppsats i pdf-format senast den 30 juni 2023.


Mejla ditt bidrag till: encell@ju.se

De två bästa uppsatserna får ett stipendium à 10 000 kronor vardera. Stipendierna kan användas för studieresor, deltagande i seminarier eller för att på annat sätt utveckla kompetensen hos stipendiaterna.

Här hittar du tävlingsregler och förslag på ämnen.

Välkommen med ditt tävlingsbidrag!


2023-01-16