Bild med siffrorna 2023, där en tecknad person har ställt en stege och klättrat upp på siffrorna med en kikare.

Få koll på vårens konferenser

Vi listar konferenser som riktar sig till dig som har intresse av vuxnas lärande och livslångt lärande.

Innehållet i vår konferenslista uppdateras kontinuerligt, allt eftersom vi får in tips och information om nya sammankomster. Är du engagerad i någon konferens som borde finnas med på listan? Kontakta sara.bref@ju.se.

Februari

Lära med berättande 2023, 8-9 februari, Skellefteå och online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå. Programmet bjuder på inspirerande föreläsningar, goda exempel, praktiska workshops och idéskapande möten med andra lärare, pedagoger och utbildare. Ni möter expertis med perspektiv från universitet, klassrumsgolv och berättarvärld – teori och praktik i samspel.

Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference, 15-17 February, Lillehammer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 will cover a broad aspect of topics related to lifelong learning key issues, trends, and best practices on three levels: Authorities and transnational organisations (policy making), Education sector and public/private enterprises (development and support), Educators and learners (implementation; teaching and learning).

Maj

ViS-konferensen, 2-3 maj, Linköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information kommer...

Högskola och Samhälle i Samverkan, 10–12 maj, Trollhättan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HSS-konferensen anordnas vartannat år och samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.

ESREA Active Democratic Citizenship and Adult Learning Research (ADCAL) Network Conference, 26-27 May, Belgrade Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Movements for Democracy, Critical Learning and the Limits of What we Know. Deadline for abstracts January 20.

September

Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference, 7-9 September, Lissabon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference ‘Problematising the futures of adult education: between global, national , regional and local policies actors‘.

November

Mimerkonferensen, 7-8 november, Karlstad
Mer information kommer...

2023-01-17