Öppna resurser för forskning och lärande

Nu har årets första månadsbrev gått ut till prenumeranterna. Läs om när akademin gör sig mer tillgänglig och om utvecklingen mot öppna lärresurser.

2023-01-26