Äldre kvinna sitter utomhus med mobil och dator

Växande trend att kombinera jobb och pension

Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport är var tredje 60-plussare i Sverige idag jobbonär, eller planerar att bli det.

Trenden ser ut att växa sig allt starkare.

Enkäten visar att skälen till att välja jobbonärslivet varierar. För många väger behovet att känna sig behövd tungt. För andra är skälet framför allt oro över att pensionen inte ska räcka till. Men det kan också handla om att man känner att man inte orkar jobba fullt ut de sista åren. Då kan jobbonärslösningen vara ett bra alternativ. Även om skälen varierar verkar intresset för jobbonärslivet vara relativt likt över populationen

–När vi undersökte intresset för att kombinera arbete och pension fanns det inga tydliga samband mellan inkomst eller utbildning. Det är därmed intressant hur det faktiska utfallet i befolkningen skiljer sig från det intresse som enkätsvaren visade. Möjligtvis så väljer individer annorlunda när det är dags att pensionera sig alternativt att kompositionen av jobbonärer kan komma att förändras, säger Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University som skrivit rapporten på uppdrag av minPension, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Se också:

Fördjupning om äldres lärande

Jag vill tagga livet - graffiti för seniorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjursell: Äldres livslånga lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bjursell: Inclusion in education later in life: Why older adults engage in education activities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-02-07