Educating older adults: Theoretical and empirical examinations of the learning philosophies in older age

Disputation om äldres lärande

Hany Hachem disputerar vid Örebro universitet fredagen den 17 februari. Det finns möjlighet att följa disputationen digitalt.

2023-02-08