Rapport: Sustainability and Bildung

Ett europeiskt bildningsprojekt presenterar ny rapport i serien om bildning.

Sustainability and Bildung

Inom ramen för Erasmus+-projektet “Building inclusive lifelong learning systems by developing a European Understanding of Bildung for the Next Generations” har en ny rapport publicerats. Där kopplas bildningsbegreppet ihop med hållbarhetsbegreppet, och visar på möjligheterna det innebär i den gröna omställningen:

ESD (Education for Sustainable Development) for adults aims to sensitize learners to act on their responsibility and to question critically in the sense of transformative education. People are enabled to better understand the connections and effects of their current lifestyle on climate and environment and to draw conclusions for their future (political) actions and consumption.

Projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har pågått sedan 2020 och ska avslutas i maj i år. Den aktualla publikationen är den fjärde i en serie på fem:

  1. What is Bildung? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Bildung and Democracy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Bildung and Digitalization Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  4. Bildung and Sustainability Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  5. Bildung and Basic
2023-02-10