En kaffekopp och händer som håller i en penna och ett kollegieblock.

Deltagarbaserad aktionsforskning

Frukostseminarium och kurser i deltagarbaserad aktionsforskning, för forskare och praktiker.

Välkommen till frukostseminarium med SSNF, SPARC och Föreningen för folkbildningsforskning

Deltagarbaserad aktionsforskning – en utmaning för samhälle och folkbildning

Tid: måndagen den 20 mars 2023, 8.30 – 10.00 (frukost finns innan)

Plats: Klara Södra kyrkogata 20 - IOGT-NTO gården, Stockholm, går även att följa digitalt

Anmälan: https://simplesignup.se/event/201666

Medverkande:

Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå tekniska universitetet

Lisbet Eriksson, docent, Högskolan Väst/Föreningen för folkbildningsforskning

Erik Lindhult, universitetslektor, fil.dr., Mälardalens universitet/föreningen SPARC

Samtalsledare:

Kerstin Janemar, verksamhetsansvarig för Tankesmedjan Nocturum på Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Bakgrund:

Vi lever i ett samhälle med en ökad ojämlikhet. Det gäller inte minst tillgången till kunskaper, makt och inflytande på samhällsutvecklingen. Genom deltagarbaserad aktionsforskning, forskningscirklar och medborgarforskning kan man stärka samspelet mellan forskare och praktiker genom att tillsammans synliggöra problem, tillvarata erfarenheter och utveckla verksamheter. Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi kan stärka den kunskapsdemokratiska delen i folkbildning och förändringsarbete. Vi pratar om vilka metoder som är viktiga och vad vi kan lära av hittills vunna erfarenheter utifrån boken Deltagarbaserad aktionsforskning – tillsammans för kunskap, lärande och förändring (utgiven av Studentlitteratur/SPARC 2022).

Kurser om deltagarbaserad aktionsforskning

Deltagarbaserad aktionsforskning, Participatory action research (PAR), är en internationellt växande rörelse inom forskning och samhällsutveckling. PAR innebär kritiskt tänkande, praktiknära forskning och systematiska angreppssätt som gör att vi utvecklar kunskapen tillsammans och bygger kunskapsdemokratiska nätverk.

SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är en ideell förening med syfte att främja PAR-forskning i Sverige, speciellt genom öppna forskarkurser i PAR:

Deltagarbaserad forskning I (grundkursen): Deltagarbaserad forskning, kurs I Participatory Research, course I

Deltagarbaserad forskning II (fördjupningskursen): Deltagarbaserad forskning, kurs II Participatory Research, course II

Kurserna har ambitionen att vara en gränsöverskridande arena mellan akademi och samhälle för lärande och projektstöd kring villkor och arbetssätt för forskning i mer jämlika och demokratiska former i PAR/deltagarbaserad aktionsforsknings anda. I strävan mot en ökad kunskapsdemokrati.

Kurserna är forskarutbildningskurser inom högskolan och samtidigt öppen för andra i organisationer och samhälle som vill kompetensutveckla sig och erhålla stöd för utveckling av projekt för forskning i samverkan på arbetsplatser, organisationer eller i lokalsamhället. Så vi ser gärna både deltagare från akademins forskarutbildning och från högskolan och från forskarintresserade professionella eller medborgare i samhället. Det finns även möjlighet att genomföra utbildningen som folkhögskolekurs.

Om du har frågor eller vill anmäla dig, kontakta Erik Lindhult, erik.lindhult@mdu.se, 073-9607140.

2023-02-17