Skyltar i en folkhögskolemiljö. 

Folkbildningens nutida och framtida förutsättningar

Inbjudan till en eftermiddag med den nationella tankesmedjan DoIT, torsdag 30 mars.

Välkommen till DoIT-möte torsdag 30 mars, på temat

Folkbildningens nutida och framtida förutsättningar, en bildningsresa för fler, ska alla med?

När: 30 mars kl. 13.00-16.00 (tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska finns)

Plats: Fellingsbro Folkhögskola, Klerkgatan 16, Örebro och digitalt via Zoom

Anmäl dig via DoIT:s webbsida senast den 23 mars. Ange om du behöver teckenspråkstolk.

Mötet inleds med en introduktion till DoIT av Sangeeta Bagga-Gupta, Jönköping University, Birgitta Johansen, Örebro läns museum, och Petra Weckström, Riksteatern.

Därefter kommer Fellingsbro folkhögskola genom individuella presentationer visualisera och berätta om hur vi i vardagen uppfyller statens syften med folkbildningen utifrån de kurser och deltagare som befolkar skolan.

Inspiratörer från Fellingsbro Folkhögskola: Rektor Torkel Freed samt biträdande rektorer: Britta Nordqvist, Patrik Bergman, Mattias Ekström och Anita Thorsberg, samt lärare, kursföreståndare och deltagare (studerande).

Frågor som berörs är; Vilka utmaningar har vi att ta hänsyn till? Svårigheter? Möjligheter? Hur och när ser vi att vi lyckas?

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Fortsatt samtal utifrån detta.Den nationella tankesmedjan DoIT (Delaktighet och Inkluderings Tankesmedja) initierades av representanter från Örebro Teater, Riksteatern och forskningsmiljön CCD (Communication, Culture and Diversity) vid HLK, Jönköping University – tidigare vid Örebro universitet - under april 2016. Sedan starten har möten och aktiviteter genomförts kontinuerligt, med syfte att kombinera nätverksskapande, konst, forskning och praktik.

I DoIT möts man samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten. Genom samtal och reflektion sätta fokus på utmaningar i samhället och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering och lärande bortom kategorier som invandrare, kvinnor, klass och funktionshinder. Genom att mötas över sektorer är målet att överbrygga stuprörstänkande - i en strävan efter att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla.

 

Se också:

2023-03-03