Test- och demomiljö för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vigeo är en arena skapad av RISE, där offentlig sektor, näringsliv och akademi ska dela kunskap, erfarenheter och utforska nya lösningar.

RISE logotype

“Test- och demomiljön utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin," säger Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav om test- och demomiljön Vigeo.

Vigeo är en arena för samverkan och erfarenhetsutbyte och många olika typer av projekt drivs, ofta inom kompetensomställning och livslångt lärande på olika sätt.

Vigeo – test- och demomiljön för lärande och kompetensförsörjning (ri.se)


Se också:

Rapport: Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-06