Nytt månadsbrev: Äldres lärande

Digitalt utanförskap, dans och doktorsavhandlingar. I vårt månadsbrev för mars kan du läsa om äldres lärande och möten mellan generationer, både ur ett forskarperspektiv och ur ett praktikerperspektiv.

2023-03-23