Forskningslounge, interaktiv forskning och call for papers

Inbjudan från Swedish Interactive Research Association (SIRA) inför konferensen HSS 2023.

Den 10 – 12 maj 2023 hålls konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) på Högskolan Väst i Trollhättan. HSS är den ledande svenska arenan för interaktiv forskning sedan 1999, en möjlighet för kreativt möte inom SIRA-nätverket av svenska och skandinaviska interaktiva forskare.

Precis som HSS-konferensen i Örebro 2019 kommer SIRA att arrangera en Forskningslounge i samband med konferensen. Tanken med loungen är att sätta fokus på specifika frågor som rör gränslandet mellan forskning och samverkan. Sessionerna i loungen kommer att arrangeras under eftermiddagen den 11 maj, det vill säga under konferensens parallella sessioner, samt under förmiddagen den 12 maj.

Du kommer bland annat att få ta del av intressanta presentationer som kretsar kring interaktiv, praktiknära forskning och arbetsintegrerat lärande. Praktiknära forskning och akademinära praktikutveckling innebär tätare samverkan mellan akademi och organisation. Hur kan vi skapa och understödja lärprocesser som både skapar arbetslivsutveckling och akademisk utveckling? Hur kan akademi och arbetsliv organiseras för ett livskraftigt lärsamspel? Arrangeras av forskare vid Oslomet samt Högskolan Väst. Samtal kring möjligheter och dilemman i interaktiv forskning, arrangerat av doktorander SIRA och Högskolan Väst.

SIRA-akademin: Inlägg och öppet samtal (konferensdeltagare och onlineinbjudan till SIRA-nätverket) kring status och utveckling av interaktiv forskning samt utvecklingsinitiativ för kommande år.

Vill du presentera ett interaktivt forsknings- och/eller förändringsprojekt?

Under konferensen finns möjlighet för intresserade att presentera interaktiva forsknings- och förändringsprojekt, i olika faser. För varje presentation avsätts ca. 15-20 minuter inklusive diskussion. Både forskare och samhällsaktörer såsom kommuner, regioner, näringsliv är välkomna att skicka in förslag till en presentation av forskning i samverkan.

Vi söker bland annat papers och projekt med fokus på impact och transformation. Hur kan forskning leda tydligare mot impact, dvs. att forskning kommer till större nytta och leder till faktiska förbättringar i samhället. Hur behöver omvärlden samt forskningen och forskarna förändras för att skapa större impact? Hur skapar vi forskning som existerar mitt i samhället? Olika case presenteras med nära koppling mellan akademi och samhälle.

Din intresseanmälan behöver vi senast onsdagen den 5 april 2023. SIRA återkommer inom någon dag med besked om din presentation blivit antagen, så att du kan anmäla dig till konferensen (7 april). Beskriv det projekt/paper du vill presentera med titel, era namn och en kort sammanfattning. Intresseanmälningar skickas till Erik Lindhult, SIRA-styrelsen, erik.lindhult@mdu.se.

Mer om konferensen och programmet här: Högskolan Väst - HSS 2023 (hv.se). Anmäl dig här: Högskolan Väst - Anmälan HSS (hv.se)

2023-04-03