Karlstads universitet

Mimers forskarkonferens 2023

Den 7 och 8 november träffas folkbildare och folkbildningsforskare i Karlstad, för två dagars konfererande.

Årets Mimerkonferens arrangeras i samarbete med historieämnet vid Karlstads universitet och Föreningsarkivet i Värmland. Så här skriver Mimer på sin hemsida:

På konferensen riktar vi blicken mot hur regionala skillnader och historiska förändringsprocesser gör att folkbildning i vid bemärkelse får platsspecifika betydelser. Det kan handla om hur klyftor (sociala, politiska och kulturella) mellan stad och landsbygd inverkar och hur relationen mellan den lokala praktiken och den centrala styrningen tar sig uttryck.

Anmälan öppnar i augusti. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-04-12